Možnost předání dětí ve Zlíně
zastávka Cigánov

ráno 7:30 - 7:45
odpoledne 16:10

Rodinné centrum

Úvod

Rodinné centrum Na Pasece je nejnovějším projektem spolku Na Pasece, jehož hlavním působištěm je nově zrekonstruovaná budova bývalé školy v Jaroslavicích, Anenská 119. Některé aktivity rodinného centra budou probíhat také na Velíkové, Hrobická 75 (např. Dopoledne v lese)

Rádi bychom v Jaroslavicích vytvořili příjemné místo pro pravidelné setkávání se a trávení volného času dětí, dospělých, maminek na rodičovské dovolené i celých rodin a udržovali komunitu rodin Na Pasece.

K aktivitám rodinného centra patří:

 

Kalendář akcí