Možnost předání dětí ve Zlíně
zastávka Cigánov

ráno 7:30 - 7:45
odpoledne 16:10

Programy pro MŠ a ZŠ

Informace pro učitele

Lektorky

  • Mgr. Martina Jánišová- vystudovala ekotoxikologii a učitelství biologie, pracovala ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka, mnoho let aktivní člen Hnutí Brontosaurus
  • Lenka Němečková - vystudovala střední pedagogickou školu, Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy pro pedagogy MŠ, kurs Zážitkový pedagog, dloholetý pedagog LMŠ Na Pasece.

Délka všech programů: 2 vyučovací hodiny

Cena: 40 Kč za žáka

Návaznost programů na RVP:

  • Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura
  • Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, pracovní
  • Průřezová témata: Enviromentální výchova

Součástí programu jsou prvky zážitkové pedagogiky, výtvarné aktivity, simulační, smyslové a pohybové hry, práce s pomůckami, diskuze aj.