Možnost předání dětí ve Zlíně
zastávka Cigánov

ráno 7:30 - 7:45
odpoledne 16:10

Na Pasece, z.s.

O nás

Rodinný klub Na Pasece inspirovaný lesní mateřskou školou vzniká z iniciativy několika nadšenců, jejichž cílem je podporovat to, co se z dnešní moderní společnosti vytrácí. Chceme děti i rodiče přivádět blíže k přírodě, umožnit jim její poznávání všemi smysly, nejen z obrázků a encyklopedií.

Velmi důležitý je pro nás osobní, laskavý, respektující přístup k dětem i rodičům a jejich potřebám a pomocí něho vychovávat z dětí osobnosti s úctou k sobě, okolnímu světu a obecným lidským hodnotám.

Koncept lesní mateřské školy je nám sympatický a blízký. Ekologická výchova je často zahajována až v době, kdy děti už mají zažity návyky interiérového a konzumního způsobu života. Pobyt v lesní mateřské škole proto chápeme jako možnost, jak utvářet návyky zdravého a ekologického způsobu života již od útlého věku.

Jsme přesvědčeni o jeho přínosu dětem, rodičům i společnosti, a proto jsme se rozhodli vybudovat RK Na Pasece.

Abychom naše myšlenky mohli snadněji uskoutečnovat a rozvíjet rozhodli jsme se v létě 2012 založit Občanské sdružení Na Pasece. V současnosti je naší prioritou dobré fungování "lesní mateřské školky", postupně se věnujeme rozvíjení dalších aktivit v tomto duchu pro širší veřejnost, zejména se zaměřením na rodiny.

Naše aktivity:

 • Rodinný klub Na Pasece - lesní mateřská škola
 • Lesní komunitní škola Na Pasece - pro děti na 1. stupni ZŠ v domácím vzdělávání
 • Dopoledne v lese -  pro maminky (tatínky ...) s dětmi do 4 let
 • Přímětské tábory
 • Kroužky
 • Vzdělávací programy EVVO pro ZŠ a MŠ
 • Přednášky, semináře, spoluúčast na doprovodných programech

Cíle činnosti Na Pasece, z.s.

 1. Hlavní činností je práce s dětmi a mládeží, podporující jejich rozvoj tělesný, duševní i sociální.
 2. Vytváření příležitostí a iniciace aktivit pro setkávání dětí a mládeže, jejich spolupráci a společné trávení volného času.
 3. Dále je našim cílem podpora budování rodinného klubu jako místa setkávání, spolupráce a volnočasových aktivit dětí, mládeže i dospělých, rodin s dětmi a maminek na mateřské dovolené
 4. Dále pak podpora vzniku a činnosti lesní mateřské školy ve Zlíně.
 5. Vedlejší činností je pořádání kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské a poradenské činnosti.
 6. Veškeré aktivity se snažíme provádět v souladu s principy ochrany a tvorby životního prostředí, trvale udržitelného rozvoje, s úctou a respektem k přírodě a lidem.

Jsme členy Asociace lesních mateřských škol.