Možnost předání dětí ve Zlíně
zastávka Cigánov

ráno 7:30 - 7:45
odpoledne 16:10

Na Pasece, z.s.

Lidé

Předsedkyně

Lucka Ištvánková, Bc. et Bc.
Nadšená propagátorka myšlenky lesních školek. Svůj čas dělí hlavně mezi děti, koně, psy, bylinky, různé tvoření, turistiku a pobyt v přírodě. Ráda se vzdělává v oborech, které ji baví.
Vystudovala jsem Ekochemii na Přírodovědecké fakultě a obor Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě Tomáše Bati  a také zájmový specializační program Léčivé rostliny na Farmacaceutické fakultě. Většinu života jsem prožila ve skautu, kde jsem si prošla všemi rolemi od malé světlušky až po vedoucí. V současnosti si díky synovi opravdu :-) užívám mateřské dovolené. V mnoha ohledech jsem to, čemu se dnes říká „alternativní matka“ - jen se snažím přemýšlet a nebojím se jít proti proudu. Absolvovala jsem zakládní kurs a pokračovací seminář Respektovat a být respektován, semináře Intuitivní pedagogiky, zdrav. kurs pro pedagogy LMŠ. . Při výchově dětí je pro mě důležité růst a rozvíjet se společně s nimi.

 

 

Místopředsedkyně

Maruška Blechová, Mgr.
Pedagožka a zkušená skautská vedoucí, která má ráda hory, lesy, zvířata - zkrátka všechno živé i neživé. Je průvodcem dětí ve světě přírody. Kamarádkou, se kterou se děti vždy budou cítit v bezpečí.

 

Lesní mateřská školka - vedoucí

 Lenča Ševčíková, DiS. (třída Velíková)

S dětmi mám více jak desetileté zkušenosti. Nejen ze skautu, kterému jsem se věnovala od dětství, ale v pozdějších letech zejména při vedení letních táborů a školách v přírodě. Pracovala jsem ve dvou státních mateřských školách a věnovala jsem se i péči o děti soukromě či v dětských koutcích. Absolvovala jsem Respektující kurz pod vedením manželů Kopřivových a zážitkový kurz první pomoci ZdrSem; který každoročně opakuji.  Přínosem mi byl také seminář - základy práce s agresí u dětí. Vedla jsem kroužky yógy pro děti. Zavítala jsem do berlínských lesních školek, ale nezapomínám se inspirovat ani v těch českých :-). Pod Asociací Lesních MŠ jsem absolvovala roční vzdělávací cyklus Školka blízká přírodě, Letní školu pro pedagogy a další zajímavé semináře, kde nabírám novou inspiraci a sílu. Mám ráda čerstvý vzduch, přírodu a rozmanitost své práce. Ze všeho nejraději jsem však s dětmi jako jejich průvodce na cestě při objevování toho, co v životě vidí, slyší a cítí. A to ve třídě na Velíkové :-).
 
 

 Peťa Novosadová, Ing. (třída Jaroslavice)

Ve svém životě jsem pracovala několik let v marketingu a pak jako lektorka v bance. Díky těmto zkušenostem jsem dokázala pochopit, jak nádherná a hlavně smysluplná práce je být s dětmi, být jim partnerem v jejich každodenních radostech i starostech a navíc v nejpřirozenějším prostředí - v přírodě. Zajímají mě různé alternativní směry výchovy i života a vůbec vše, co dělá náš život spokojenější. Velkým přínosem mi byl a je kurz Respektovat a být respektován s manžely Kopřivovými. Absolvovala jsem také kurz Chůva pro děti ve věku do povinné školní docházky a zážitkový kurz první pomoci. Nejvíc mám ráda hory, les, západ slunce, zahrádkaření a sbírání hřibů:-) A hlavně jsem máma dvou báječných dětí, které mě hodně naučily a neustále učí:-)

  Marťa Válková (třída Velíková)

Mám ráda přírodu a děti. S oběma jsem se seznámila díky skautingu, ve kterém jsem začala od svých dětských let, a zůstala tam až do roku 2009. Díky mým zkušenostem, i možnostem jsem velice vděčná za možnost pracovat v lesní školce, která mě baví nejen svým přístupem k dětem, které mě zárověň nesmírně naplňují, trávením času na čerstvém vzduchu, ale i vůči mému osobnímu rozvíjení se. Mám ráda hru na kytaru, procházky v přírodě, sport a objevování nových věcí. 

  Maruška Bruštíková, Bc. (třída Velíková)

Vystudovala jsem obor Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Během studia jsem absolvovala praxe v mnoha mateřských školách a pomáhala s realizací a přípravou nejrůznějších projektů jako byly např. Filmový festival, Junior Univerzita nebo sportovní odpoledne pro děti. Lesní školy mě zaujaly svou koncepcí, zejména tím že děti tráví většinu času venku na čerstvém vzduchu a využívají přírodu k učení, čímž si spoustu věcí mohou prožít na vlastní kůži. Mám ráda přírodu, procházky, lyžování, tvoření, ale hlavně práci s dětmi, která mě nesmírně naplňuje a obohacuje.

   Lucka Mařáková (třída Jaroslavice)

Jsem skautka která hraje divadlo, mám ráda domácí mazlíčky a miluji dobrodružství. Od základní školy vedu děti ve skautu, jezdila jsem pravidelně o prázdninách hlídat děti na pobyty maminek s dětmi, účastnila jsem se  také jako dobrovolník na Zlínském Filmovém Festivalu a na akcích pořádané Aktivně Životem. Mám za sebou  zážitkový kurz první pomoci, bezpečné riziko a seminář výchova mezi strachem a důvěrou pořádaný ALMŠ.
Práci s dětmi nepovažuji za práci, ale za příjemně strávený čas se spoustou legrace.

   Verča Doušková, Bc. (třída Jaroslavice)

Jsem normální ženská, matka 2 dětí, která skrze mateřství znovuobjevila vztah k přírodě, touhu po poznávání jejích tajemství a mé cesty životem se utvářely tak, že momentálně pracuji jako průvodce v lesní školce. Svět dětí mě fascinuje a inspiruje zároveň, a propojení s lesem ve mně vzbuzuje velký klid. Vystudovala jsem Kulturní dějiny, pracovala v tiskařském oboru a po dva roky se snažila zpříjemnit malým dětem i maminkám čas strávený společně v přírodě při Dopoledni v lese. Poslední dobou se účastním mnoha vzdělávacích seminářů pořádaných Asociací lesních mateřských školek a hodlám v tom i nadále pokračovat :)

 

Lenča Němečková
Paní učitelka v tom nejlepším slova smyslu s hlavou plnou nápadů a aktivit pro rozvoj dětí.

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu - obor výchova dětí předškolního a mladšího školního věku. Absolvovala jsem výtvarný, lyžařský, sportovně-turistický a plavecký kurz pro děti. Zkušenosti s dětmi jsem sbírala v několika mateřských školách a školní družině, brigádně v dětských koutcích. Mám osvědčení ze znakového jazyka a osvědčení pro peer dobrovolníky - protidrogová prevence. Dále jsem absolvovala kurzy Repektovat a být respektován a Zážitkový pedagog a kurz enviromentální výchovy EVVO. Velmi blízkým je mi také skaut, v němž jsem se angažovala od svých dětských, světluškovských, let až do roku 2013. Mám ráda přírodu, sport, turistiku, ruční a výtvarné práce. V současné době jsem na mateřské dovolené.

 

Dopoledne pro rodinu

Tinka - Kristína Šteflová Mgr. et Mgr.

Jsem manželkou, mámou tří princezen a paničkou jednoho psa a to mě v životě nejvíc učí  :-). Vystudovala jsem speciální pedagogiku. Zkušenosti jsem sbírala při práci asistentky pedagoga na Waldorfské škole, osobní asistentky a táborové vedoucí spolku Handicap, instruktorky spolku Atmosféra. Vztah k přírodě jsem si vybudovala díky skautu.

Na Pasece pro Vás budu připravovat Dopoledne v lese a spolu s Ivou Hlavicovou slavnosti.

 

Ingrid Dach

V přírodě trávím ráda čas už od dětství, kdy jsme měli hned za domem les a jezdívali často k babičce na vesnici i na hory. Těm jsem definitivně propadla na Novém Zélandě, kde jsem celý rok téměř nesundala pohorky z nohou. Užívat si pobyt venku za každého počasí jsem se naučila během života v Dánsku, kde jsem pochopila, že nemá cenu čekat, až přestane pršet. Baví mě sledovat, jak mí dva synové objevují svět díky cestování a svobodné hře v přírodě. V rodinném centru Na pasece pro vás chystám Dopoledne v lese v Jaroslavicích. Ráda objevuji pozapomenuté české i světové zvyky a tradice – a protože jsem studovala biologii a fyziku, láká mě i zkoumat s dětmi svět kolem nás vědeckýma očima.

 

Lesní komunitní škola Sýkorka

 

Vzdělávací programy pro školy

Martina Jánišová, Mgr.

Vystudovala jsem ekotoxikologii a učitelství biologie. Mám za sebou zážitkový zdravotní kurz, kurz Respektovat a být respektován, práci ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka, mnoho let aktivního členství v Hnutí Brontosaurus, no a v neposlední řadě můj osobní rozvoj posunulo mateřství. Všechno kolem přírody a výchovy a vzdělávání mě zajímá a baví. A pak ještě přírodní stavitelství, šití, knížky, toulání... a jsem ráda na světě.

Lenča Němečková

 

Další spolupracovníci

Terezka Kučerová
Obětavá a pečlivá maminka dvou dětí, která dohlíží na to, abychom měli vpořádku účetnictví.

Charlie - Karel Štefl, Mgr.

Tomáš Hlavica, Bc.
V lesní školce patří do týmu lesních školníků (Pat a Mat je slabší varianta toho, co umíme my :-) ) a také působí jako vedoucí tábornického kroužku. Zajímá ho cokoliv spojeného s kutěním, dřevem, přírodou, tábořením, Indiány, hrami, rébusy a spousta podobných věcí pro správné kluky i holky - jak v klubovně, tak i v lese. Hraje na klavír, kytaru a buben :-)

V letech 1992 - 2001 byl členem woodcrafterského oddílu Oyate Woape zaměřeného na indiánskou tématiku, turistiku, táboření, následně 2001 - 2008 hlavním vedoucím téhož oddílu a hlavní táborový vedoucí na osmi letních táborech v přírodě bez výdobytků civilizace.

V letech 1997 - 2008 osobním asistenem a vedoucím ve sdružení nabízející volnočasovou tématiku zdravotně postiženým dětem - Handicap Zlín.

Tatínek tří neposedných dětí, z nichž čerpá neustále novou inspiraci, programátor, webmaster a hokejový fanoušek :-)

 

Iva Hlavicová, Mgr.

 Jsem vystudovaný speciální pedagog se zaměřením na logopedii, SPU a vzdělávání sluchově postižených. Léta jsem působila jako osobní asistentka a táborová vedoucí spolku Handicap(?) Zlín a Domov pro mne a jako vedoucí kroužků, táborů a programů pro děti. Mezi mé největší záliby, mimo mých třech dětí :-), patří výtvarná tvořivá a rukodělná činnost, šití, příroda, zahrádka a náš pes. Ráda se hýbu :-) Zajímám se o alternativní padagogiku, respektující způsoby výchovy a ekologický způsob života. Kromě kurzů znakového jazyka a lektorského kurzu Znakování s miminky jsem absolvovala kurz prevence agresivity u dětí Agrese je OK I., II. kurz Montessori pedagogiky a Metody dobrého startu.

Starám se o náplň Rodinného centra a spoluvymýšlím programy Slavností.

 

Tinka - Kristína Šteflová a Iva Hlavicová

Vymýšlíme pro vás akce a slavnosti.

 

 

 

>> Přijďte se k nám podívat <<