Možnost předání dětí ve Zlíně
zastávka Cigánov

ráno 7:30 - 7:45
odpoledne 16:10

Lesní školka

Výhody a nevýhody

(srovnání s běžnými mateřskými školami)

Výhody

  • samostatnost - dítě se učí naslouchat samo sobě a reagovat na své potřeby
  • motorika - rozmanité prostředí napomáhá přirozenému rozvoji jemné i hrubé motoriky
  • učení prožitkem - dítě má možnost zkoumat všemi smysly a učit se vlastním prožitkem ze skutečného světa nikoli zprostředkovaně pomocí umělých pomůcek
  • sociální dovednosti - díky úzkému kontaktu v malé a věkově různorodé skupině se děti učí komunikaci, spolupráci, toleranci a respektu k sobě navzájem i k dospělým
  • kreativita a fantazie – hra v přírodním prostředí s přírodními materiály umožnuje velký rozvoj fanatzie a kreativity oproti hotovým hračkám v umělém prostředí
  • zdraví - pobyt na čerstvém vzduchu, volný pohyb podporuje rozvoj imunity a zdraví obecně, otužuje dítě po stránce fyzické i psychické energie – dítě má možnost „vybít“ energii dle své potřeby
  • malá skupina dětí a vyšší počet pedagogů umožňuje osobní přístup a dostatek času pro jednotlivé děti a umožňuje mezi nimi vybudovat bližší vztahy

Nevýhody

  • školné – LMŠ nemohou pobírat dotace od státu, provoz školky hradí plně rodiče, z tohoto důvodu je školné vyšší než u běžných školek, které mají na dotace od státu nárok
  • odpovídající oblečení – základem pohody a zdraví dítěte je správné oblečení, které je nutno vždy přizpůsobit podle aktuálního počasí a teploty venku. Více v kapitole Oblečení
  • špinavé oblečení – protože je dětem dána možnost volně se pohybovat v různých terénech za různého počasí, je to znát i na oblečení, které se rychleji a více ušpiní. Částečně lze zjednodušit starost o údržbu výběrem vhodného materiálu (např. tzv. „bláťáků“, které se dají snadno udržovat).

Proběhlo již několik výzkumů (zejména v zahraničí) pro srovnání dětí pohybujících se zejména v přírodním venkovním prostředí a dětí, jež tráví většinu času uvnitř. Ukázalo se, že co se týče školní připravenosti, vykazovaly „přírodní“ děti srovnatelné výsledky a v některých oblastech (např. koncentrace, hrubá motorika, kreativita, vytrvalost, trpělivost) byly dokonce lepší než děti z běžných škol. Také sociální chování bylo u lesních předškoláků hodnoceno jako výrazně lepší, u dětí docházelo méně často ke konfliktům. Nemocnost i úrazovost dětí byla nižší v lesních třídách, tento paradox je možno vysvětlit jednak postupným otužováním imunitního systému a samostaným rozvíjením pohybových dovedností (děti znají své hranice). Čím více času tráví děti v přírodě, tím přátelštější a ekologičtější vztah k ní mají.

Podrobnější informace o studiích naleznete zde.