Možnost předání dětí ve Zlíně
zastávka Cigánov

ráno 7:30 - 7:45
odpoledne 16:10

Lesní školka

Proč lesní školku?

Protože je to školka bez zdí a plotů
Hlavní myšlenkou lesních mateřských škol (LMŠ) je vyjít s dětmi ven a trávit tam s nimi co nejvíc času. LMŠ tak využívají přírodu jako moudrou učitelku k nenásilnému rozvoji dětí po všech stránkách, které jsou potřeba – fyzické, psychické i sociální.

Protože rozvíjí tvořivost dětí a jejich fantazii
Hra v přírodním prostředí s přírodními materiály umožňuje mnohem lepší rozvoj fantazie a kreativity oproti hotovým hračkám v umělém prostředí. Rozmanité prostředí navíc napomáhá přirozenému rozvoji jemné i hrubé motoriky.

Protože vede děti k samostatnosti, rozvíjí potřebné dovednosti a návyky, připraví je pro vstup do školy
Pod trpělivým dohledem našich nápaditých paní učitelek se děti učí naslouchat samy sobě a reagovat na své potřeby. Díky úzkému kontaktu v malé a věkově různorodé skupině se učí komunikaci, spolupráci, toleranci a respektu k sobě navzájem i k dospělým.

Protože se v ní děti učí prožitkem
Děti mají možnost zkoumat své okolí všemi smysly a učit se vlastním prožitkem. Naše paní učitelky jsou jim přitom průvodci, kteří jim pomáhají objevovat svět.

Protože prospívá zdraví dětí
Pobyt na čerstvém vzduchu, volný pohyb podporuje rozvoj imunity a zdraví obecně, otužuje děti po stránce fyzické i psychické.

Protože je šetrná k přírodě
Snažíme se minimalizovat ekologickou zátěž svého provozu. Do jídelníčku jsou zařazovány především lokální sezónní potraviny, případně potraviny v biokvalitě.

Protože máme zázemí i pro skutečně nepříznivé počasí
Naše LMŠ disponuje zázemím v malém rodinném domečku, kam se děti vracejí na oběd a spaní.