Možnost předání dětí ve Zlíně
zastávka Cigánov

ráno 7:30 - 7:45
odpoledne 16:10

Lesní školka

Bezpečnost

Pravidla v lesní školce 

 • Zůstat na dohled či doslech pedagogického doprovodu, na signál (zvoneček) přijít na místo schůzky.
 • Je – li dítě voláno jménem, vždy odpoví.
 • Při cestě lesem děti čekají na domluvených místech (křižovatka cest, turistická značka, označeného stromu,…).
 • Neodcházet s lidmi, které v lese potkáme (ani se známými).
 • Chtějí-li děti v lese něco ochutnat, poradí se nejprve s pedagogem.
 • Nové věci zkoumáme pomocí klacíku.
 • Větve nosíme tak, abychom neohrozili ostatní. Šermování s klacíky je možné pouze v případě, že obě strany souhlasí a že se dodržuje základní bezpečnost.
 • Udržujeme klidnou atmosféru prostředí.
 • Chováme se v lese ohleduplně k rostlinám i živočichům a jejich prostředí (živé větve necháme růst, apod.).
 • Odpadky odnášíme s sebou.
 • Každá věc v zázemí klubu má své místo, kam ji po skončení práce nebo hry vracíme.
 • Při práci s nožem apod. děti sedí a dohlíží na ně dospělý.
 • Při jídle sedíme.
 • Sladkosti a hračky (napodobující zbraně) necháváme doma.
 • Chováme se k sobě s respektem (respektujeme přání druhých, před připojením ke hře se zeptáme, nebereme si vzájemně věci)
 • Konflikty řešíme slovně (učíme se vyjadřovat své pocity), nenásilně s úctou k druhému.

Pravidla mohou být upřesňována podle potřeb pedagogů a dětí v průběhu činnosti rodinného klubu.

Bezpečnostní a zdravotní informace

Před nástupem dítěte do klubu je rodič povinen seznámit pedagogy se zdravotním stavem dítěte, případně jeho nemocemi, alergiemi, léky, omezeními apod. Je vhodné informovat i o závažných situacích, které mohou ovlivňovat psychickou nebo fyzickou pohodu dítěte. Pedagogický dozor je povinen zachovávat mlčení o svěřených skutečnostech.

Po dobu pobytu dítěte v klubu jsou rodiče dostupní na mobilním telefonu pro případ situace, kterou pedagog nemůže řešit (např.zhoršení zdrav. stavu), v akutním případě bude volána záchranná služba a rodiče budou okamžitě informováni. V zázemí klubu je k dispozici standardně vybavená lékarnička.

V případě přisátí klíšťěte je klíště co nejrychleji odstraněno plastovými kleštičkami, poté je místo vydesinfikováno.

Při píchnutí bodavým hmyzem je žihladlo opatrně vyjmuto, místo vpichu je vydesinfikováno a ochlazeno, napadená končetina je zvednuta, případně je podáno antihistaminikum. Alergické děti jsou vybaveny individuálně.

Veškeré události týkající se zdraví dětí jsou zaznamenány do Zdravotního deníku a sděleny rodiči.

Pedagogové jsou absolventi zdravotního kursu.

Nevyžadujeme očkování, po konzultaci s pediatrem doporučujeme očkování proti tetanu a černému kašli.

Děti i pedagogové jsou pojištěni.

 Pokud se u dítěte objeví některé z těchto příznaků, nechte jej prosím doma:

 • zvýšená teplota
 • silný kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě
 • zvracení (nechte prosím dítě doma aspoň 1 den po vymizení symptomů)
 • průjem (nechte prosím dítě doma aspoň 1 den po vymizení symptomů)
 • vši, hnidy či jiné breberky
 • bolest při močení
 • boles v uchu
 • bolest v oblasti břicha
 • infekční onemocnění v rodině (salmonela, žloutenka)

Doporučení k prevenci onemocnění přenosných bodavým hmyzem a klíšťaty

Klíšťata

Klíšťata mohou přenášet klíšťovou meningocephalitidu a lymskou boreliózu. Proti klíšťové meningocephalitidě lze preventivně naočkovat, proti borelioze humánní očkovací látka neexistuje.

Prevencí před přisátím kíštěte je obléci dítěti světlé oblečení s dlouhým rukávem a nohavicemi, světlá pokrývka hlavy, triko zastrčit do kalhot, ponožky přes kalhoty, vysoké boty. Nekryté části těla je možno nastříkat repelentem. Po příchodu domů vyklepat oděv mimo byt, prohlédnout tělo i vlasovou část.

V místě napadení klíštětem se vytvoří zarudnutí, které by mělo mizet. Pokud nezmizí, ale naopak se rozšiřuje v kruhu kolem ranky, je nutno navštívit lékaře pro případný odběr krve na včasné zjištění infekce (borelioza).

Pokud se během 14 dnů až měsíce od napadení klíštětem objeví chřipkové příznaky, nevolnost, bolesti hlavy, teplota, zajděte za lékařem, mohlo by se jednat o první stadium klíšťové encephalitidy.

Bodavý hmyz (vosy, včely, komáři, muchničky …)

Preventivně lze použít repelent (neúčinkuje na vosy), nenosit příliš pestré oblečení, nosit boty s plnou špičkou, omezit parfémy, nedávat dětem do přírody sladké jídlo a pití.