Možnost předání dětí ve Zlíně
zastávka Cigánov

ráno 7:30 - 7:45
odpoledne 16:10

Lesní školka

Informace pro rodiče

Jedním ze specifik lesních mateřských škol je také úzká spolupráce s rodiči. Je vítána jakákoliv pomoc při chodu a organizaci klubu (materiální či jiní výpomoc, spolupráce, náměty a připomínky, víkendové akce). Tato spolupráce není výhodná jen pro klub, ale také pro rodiny - zajišťuje propojení domácího a školního prostředí. Dobrý vztah mezi pedagogy a rodiči je důležitý pro pozitivní prostředí a výchovné působení na dítě, proto je důležité seznámit se s chodem klubu a jeho pedagogickou koncepcí a prohovořit případně s pedagogy individuální potřeby (charakter, zvláštnosti dítěte, apod.). Rodiče mají právo být informováni o vývoji dítěte formou individuálních konzultací a rodičovských schůzek, konaných minimálně 1x za 3 měsíce. Rodiče jsou osobně informováni o závažných událostech v průběhu dne (úrazy, klíště, konflikty apod.), dále o aktivitách a dění v klubu na webových stránkách www.napasece.net, e-mailem a na nástěnce v zázemí klubu.