Možnost předání dětí ve Zlíně
zastávka Cigánov

ráno 7:30 - 7:45
odpoledne 16:10

Lesní školka

Co je lesní mateřská škola

Aneb "s dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů"

Hlavní myšlenkou lesních mateřských škol je trávit většinu času venku v přírodním prostředí a využít přírody jako moudré učitelky k rozvoji dětí po všech stránkách – fyzické, psychické i sociální. Podrobněji se o o pedagogice LMŠ dozvíte v kapitole Pedagogický koncept.

Lesní mateřské školy mohou fungovat buď samostatně, nebo být integrovány do programu běžných mateřských škol jako „lesní dny“ nebo „lesní třídy“. Zázemí samostatných LMŠ jsou většinou maringotka, srub, jurta, týpí, kam se děti vracejí na oběd a spaní. Školy se snaží minimalizovat ekologickou zátěž svého provozu, do jídelníčku jsou zařazovány především lokální sezónní potraviny, případně potraviny v biokvalitě.

První lesní mateřské školy vznikaly v 50. letech minulého století v Dánsku, odkud se rozšířily po celé Skandinávii. Dnes mají tyto školky ve skandinávských zemích dlouholetou tradici a jsou velmi rozšířené. V 90. letech byla přenesena myšlenka lesních mateřských škol do Německa, kde se velmi rychle ujala a dnes jsou tam plnohodnotnou alternativou klasických školek také díky legislativní podpoře. V současnosti jsou lesní mateřské školy provozovány také v Rakousku, Švýcarsku, Velké Británii, Kanadě, USA i Japonsku.

O ideu lesních mateřských škol v České republice se výrazně zasazovala Emilie Strejčková, díky které ekologicky orientovaná MŠ Semínko v Praze otevřeala v r. 2010 první lesní třídu. První vlaštovkou byla v letech 2007-2009 fungující školka založená Lindou Kubale na Liberecku.

V roce 2010 vzniká Asociace lesních mateřských škol, která sdružuje existující iniciativy inspirované touto myšlenkou.V posledních letech vzrůstá čím dál víc zájem o tyto „zelené školky“ a tak vznikají jako houby po dešti :-) další a další sdružení.

V současné době nemají lesní mateřské školky v ČR legislativní oporu, proto státní orgány nemají povinnost je dozorovat a také nemohou dosáhnout na státní příspěvky, jak je to běžné v zahraničí, proto se často nachází ve složitých finančních podmínkách. V současné době připravuje Asociace s jednotlivými ministerstvy kroky k legislativnímu ukotvení, ale bude to ještě dlouhodobý proces.