Možnost předání dětí ve Zlíně
zastávka Cigánov

ráno 7:30 - 7:45
odpoledne 16:10

Lesní komunitní škola

Vize školy

„Učíme se dorůstat k člověčenství. To je to základní.

Všechno ostatní už pak hravě zvládneme sami: povolání, život, vztahy...‟

P.S: Jsme v tom spolu :-)


Náš cíl: Všeobecně rozvinuté dítě - plně integrovaná osobnost

Tedy taková osobnost, která je:

… ukotvená

Zakořeněná, směřuje k nejvyšším hodnotám člověka. Vnímá svět v jeho celistvosti a přitom zachovává jedinečnost každého člověka.

… zodpovědná

Umí držet slovo, je upřímná a férová.

… aktivní

Nebojí se “dát do věci svoje sádlo”, není jen pasivní příjemce, ale aktivní spolutvůrce.

… dokáže být sama sebou

Rozvíjí se v celé své šíři. Je zdravě sebevědomá, věří v sebe sama a zná svou hodnotu.

… život je pro ni nástroj růstu

Miluje život, nebojí se chyb a učení pro ni není mučení :-)

… umí udržovat zdravé vztahy

Je nakloněná spolupráci, asertivně a s respektem komunikuje, pomáhá druhým.