Možnost předání dětí ve Zlíně
zastávka Cigánov

ráno 7:30 - 7:45
odpoledne 16:10

Lesní komunitní škola

Úvod

Ve školním roce 2018/19 otevíráme první třídu v nové komunitní Lesní škole Sýkorka. Tato škola navazuje na hodnoty a principy lesní školky a dává tak možnost návazného vzdělávání nejen pro děti z Lesní školky Na Pasece, ale i z řad veřejnosti.

Lesní škola Sýkorka je devítiletá (základní) komunitní škola, sdružující děti v režimu domácího vzdělávání. Naším cílem je vychovávat děti k člověčenství, inspirovat je k všestrannosti a radosti z poznávání, podporovat v nich chuť zažívat pestrost života a možnost zažívat sebe sama v kontextu druhých v bezpečném prostředí, vést je k prožívání radosti z učení a zapojení přirozenosti do skutečného života skrze přírodu a přátelství. Chceme děti vést nejen ke znalostem, ale i k rozvoji plně integrované osobnosti, to vše v souladu s hodnotami školy a našimi pedagogickými principy.

Komunitní škola pro nás znamená, že rodiče jsou zapojeni do chodu školy aktivní formou, s možností vstupovat do výuky skze vlastní projekty a zapojením do organizace a chodu školy. Jednou za čtvrt roku pořádáme schůzku rodič-dítě-průvodce, jejímž předmětem je sebehodnocení a slovní hodnocení dítěte a vzájemná zpětná vazba na bázi otevřené komunikace. Rodič má též možnost nahlížet do portfolia dítěte a sdílet svět dětí nejen skrze výuku, ale i výlety a slavnosti v průběhu celého roku. Komunita pro nás představuje širokou síť důvěry a přátelství, radostný prostor, kde se spojí dospělí a děti pro společnou věc. Je to místo, kde se rozvíjí nejen naše děti, ale kde s dětmi společně rostou i dospělí.
 

Předškola

Také v příštím školním roce 2018/19 otevíráme Předškolu. Pro předškoláky představuje naše před-škola přechod mezi školou a školkou, místem, kde budou moci dělat náročnější aktivity a trávit čas „bez malošků ze školky“. Pro školáky možnost pro vlastní bádání, učení se a pohyb v přírodě a také příležitost pro předávání svých zkušeností a dovedností mladším. Více informací najdete v sekci Předškola.