Možnost předání dětí ve Zlíně
zastávka Cigánov

ráno 7:30 - 7:45
odpoledne 16:10

Lesní komunitní škola

Provoz

 

  • Ve školním roce 2018/19 otevíráme jednu první třídu pro max. 12 dětí. Do Lesní školy jsou přednostně přijímány děti z našeho projektu Předškola.

 

  • Zázemí: dřevostavba v nově vznikajícím zázemí na ul. Sýkorka ve Zlíně - Velíková (termín dokončení léto 2018)

 

  • Škola má celodenní provoz včetně odpolední družiny. Navštěvovat ji lze 4 dny (mimo pátek, nabídka programu na tento den bude upřesněna podle množství zájemců), případně 3 dny v týdnu.

 

  • Zajišťujeme i svoz dětí MHD ze/do Zlína.

 

  • Cena: 3500 Kč / 4 denní provoz. Odpolední družina je placená zvlášť.

 

  • Režim dne a týdne pro první třídu:

Děti začnou svůj den v přírodě "cestou do školy", při které se naladí na téma dne, přivítají se s kamarády a budou se věnovat pohybu a hře na flétnu.

Hlavní předměty budou vyučovány v dopoledním bloku tzv. epoše spojené s rytmizací a vyprávěním příběhů. Vyučuje se vždy jeden předmět po dobu 2-3 týdnů.

Zbytek vyučování probíhá ve dvou blocích věnovaných projektům, manuální, kreativní a rukodělné činnosti, angličtině a předmětům z oblasti Člověk a jeho svět. Tato výuka bude probíhat především venku.

Po obědě budou moci zájemci trávit čas ve družině.

 

  • Škola funguje na bázi komunitního fungování, očekává se zapojení rodičů a jejich zájem o chod školy a vyučování a účast na společných akcích.

 

  • Do lesní školy jsou přijímány děti v individuálním vzdělávání (tzv. domácí vzdělávání). Ve školním roce 2018/19 spolupracujeme při zapisování dětí se ZŠ Provodov a ZŠ Dolní Lhota.