Možnost předání dětí ve Zlíně
zastávka Cigánov

ráno 7:30 - 7:45
odpoledne 16:10

Lesní komunitní škola

Provoz

Provoz Předškoly na rok 2018/2019

Kapacita: 15 dětí

Průvodci: 2 průvodci na skupinu

Scházíme se: ve čtvrtek (8:30 - 15:30), možnost svozu MHD (zastávka Cigánov, ráno odjezd 7:43 a odpoledne příjezd 15:40)

Cena: 1500 Kč / měsíc  

 

Stravování

Cena za celodenní stravné je 60  Kč, v této ceně je polévka, hlavní jídlo,  odpolední svačinka. Do lesa si nosí děti vlastní pití v lahvičce, dopolední svačinku (v zimě teplé pití).

V prostorách školy je pitný režim zajištěn – možnost doplnění tekutin do vlastní lahve, v zimě čaj.

Jednou v měsíci si budou děti sami s průvodci vařit jednoduchá jídla i chystat odpolední svačinku.

 

Režim dne

8:10– 8:20 – scházení dětí

8:20 – 9:00 – ranní kruh - přivítání, sdílení, naladění na téma dne    

9:00 – 12:00 – program probíhající většinou venku - připravené aktivity k danému tématu kombinované s volným objevováním a hrami, v této době máme i svačinu

12:00 - 12:30 - oběd

12:30 - 13:15 - odpolední klidová činnost

13:15 – 14:45 – odpolední program (volná hra, tvoření, vyřezávání, muzikoterapie, ...)

14:45 - 15:10 – svačina

15:10 – 15:20 – závěrečný kruh, rozloučení

- časové rozvržení je spíše orientační, nikoliv striktní

 

Provozní a hygienické podmínky

Zázemím je pro nás i pro tento školní rok chata na Zikmundově.

 

Pro koho je Lesní komunitní před-škola určena, jak fungujeme:

Přijímáme děti od 5 let (letošní předškoláky) a děti v režimu domácího (individuálního) vzdělávání.

Pro předškoláky  přechod mezi školou a školkou, místem, kde budou moci dělat náročnější aktivity a trávit čas „bez malošků ze školky“.

Pro školáky možnost pro vlastní bádání, učení se a pohyb v přírodě a také příležitost pro předávání svých zkušeností a dovedností mladším.

Výstupy – průběžné fotografie z každého setkání, zápis 1x měsíčně, zápisník každého dítěte, fotky z projektů, výletů, exkurzí – možno pak využít na přezkoušení u školáků i předškoláků

Snažíme se děti připravovat na život, podporovat v nich přirozenou touhu učit se nové věci a co nejvíce jim umožnit nacházet sebe sama. Tím máme na mysli znát své silné i slabé stránky a umět s nimi pracovat; mít se rád; prohlubovat a brousit to, co mi jde a pro co "hořím". Učíme se vzájemnému respektu a toleranci.

Vycházíme z koloběhu roku, věnujeme se významným dnům... Běžnou součástí připraveného i spontánního programu je četba příběhů, pokusy, hry, písničky, prožitkové aktivity, tvoření, aktivní práce s tělem i relaxace, muzikoteprapie.