Možnost předání dětí ve Zlíně
zastávka Cigánov

ráno 7:30 - 7:45
odpoledne 16:10

Lesní komunitní škola

Kontakt

Bližší informace a pordrobnosti o projektu a možnostech přihlášení získáte u hlavního průvodce Předškoly Veroniky Douškové.

 

Kontakt:

Veronika Doušková

tel. 777 884 623