Možnost předání dětí ve Zlíně
zastávka Cigánov

ráno 7:30 - 7:45
odpoledne 16:10

Lesní komunitní škola

Předškola

Pro předškoláky představuje naše před-škola přechod mezi školou a školkou, místem, kde budou moci dělat náročnější aktivity a trávit čas „bez malošků ze školky“.

Pro školáky možnost pro vlastní bádání, učení se a pohyb v přírodě a také příležitost pro předávání svých zkušeností a dovedností mladším.

 

Školní rok 2018/19

V tomto školním roce přijímáme přihlášky dětí od 5 let (předškoláků 2018/2019), dětí s odkladem školní docházky nebo dětí v režimu domácího vzdělávání na ZŠ. Scházíme se každý čtvrtek na Velíkové na cestu plnou dobrodružství na nedalekou základnu Zikmundov. Přijímáme děti nejen z Lesní školky Na Pasece, ale i z řad veřejnosti.

Více informací o náplni dne najdete zde.

Fotografie z putování ve školním roce 2017/18 najdete na PŘEDŠKOLA FOTO.

 

Jak tento projekt vznikl?

V roce 2014/2015 jsme zahájili naše aktivity víkendovými setkáváními dětí nebo celorodinnými výlety.

V roce 2015/2016 jsme již uvedli v život Lesní komunitní školu, prozatím na jeden den v týdnu - úterý 8:30 - 15:30 na Velíkové.

V roce 2016/2017 jsme pokračovali ve 1x týdně v úterý 8:30 - 15:30 v Jaroslavicích.

Ve školním roce 2017/2018 se vedení ujal Jirka Sadila, který prožil krásný rok se skupinkou dětí předškolního věku. Z této skupinky vykrystalizovaly děti navštěvující Lesní komunitní školu Sýkorka a Jirka Sadila se stal jejich učitelem.

Předškoláci se v tomto školním roce dále scházejí pod hlavičkou a za spolupráce s Lesní komunitní školy Sýkorka k putování na Zikmundov. Vedení se ujala Verča Doušková.