Možnost předání dětí ve Zlíně
zastávka Cigánov

ráno 7:30 - 7:45
odpoledne 16:10

Lesní komunitní škola

Hodnoty školy

Láska

Toto je naše nejvyšší hodnota, ať už děláme školu nebo cokoli jiného. Je to především láska k životu samému v jeho rozmanitosti, k dětem, k přírodě, k sobě samým, k práci - zkrátka ke všemu, co děláme.

Svoboda

Neznamená svévůli. Svoboda k autonomii a v přesvědčení každého člověka.

Pravdivost

Férovost a opravdovost k sobě i ve všem, co děláme.

Pokora

Uvědomování si sebe samých, svých možností a schopností, chyb či zkušeností. Respekt k pestrosti života a postavení člověka jako součásti přírody a vesmíru.

Důvěra

Důvěra v dítě a jeho schopnosti. Její utužování prostřednictvím budování zdravých vztahů.

Komunita - společenství

Sounáležitost - jsme v tom všichni spolu.

Otevřenost - navenek a propojenost s okolím.

Udržitelnost

Udržitelnost všeho, co uznáváme - přírodního a kulturního dědictví, sociálních vztahů.